Udtalelser


Anders Beich, Formand for de praktiserende lægers videnskabelige selskab
DSAM Dansk Selskab for Almen Medicin

Juni, 2020
Ligevægt er et længe tiltrængt, frisk pust i den faglige debat om vægt og sundhed. Hidtil har debatten haft et ensidigt fokus på vægttab og i mindre grad på sundheden for det enkelte menneske. Det er efterhånden godt belyst, at den hidtidige strategi med opsporing og vægttabsprogrammer ikke er vejen til bedre sundhed for det store flertal af patienter i almen praksis med højt BMI. Der er andre veje til at forbedre sundheden for patienter med højt BMI, og DSAM ser frem til, med relevante input fra Ligevægt-netværket, at undersøge mulighederne for at formulere tidssvarende anbefalinger til de praktiserende læger på dette område.

Der er mange gode tanker i Ligevægts statements, som flugter med generelle principper i almen medicin, bl.a. respekt for personen, inkl. forskellige kroppe og liv, videnskabelig tilgang til praksis, tværfaglighed og nøje afvejning af både gavnlige og skadelige virkninger for hele mennesket, inden sundhedstiltag søsættes.

Marginalisering og stigmatisering skal tages alvorligt som potentielle sundheds-skadelige effekter af indsatser på dette område. Danmark er 10-15 år bagud i forhold til at diskutere, hvordan vi forholder os nuanceret til vægt, så det er på tide, at vi kommer i gang.”Professor, dr. med. Thorkild I.A. Sørensen, Metabolismecenteret og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Juni, 2020
”At skabe et tværfagligt netværk med fokus på kroppens ligevægt er yderst prisværdigt og meget sympatisk. Der er utroligt meget vi ikke ved om kropsvægten, hvad der bestemmer dens størrelse og hvad den betyder for menneskers liv og helbred. Det vi faktisk ved, bliver ofte fordrejet og mistolket, samtidigt med at det vrimler med grundløse ideer, forestillinger og fordomme. Ethvert tiltag til forbedring af denne situation skal hilses velkomment.”


Signild Vallgårda, Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet og medlem af Etisk Råd


Juni, 2020
“Jeg synes, at Ligevægt er et meget godt initiativ, fordi det er vigtigt, at de mange fordomme om tykke mennesker og forestillingerne om, at vægt i sig selv siger noget om sundhed, får et kvalificeret modsvar”


Ditte Priebe, udviklingskonsulent for mental sundhed, projektleder for Ligevægt Kolding

Juni, 2020
Ligevægt Kolding Kommune, Senior- Sundheds- og Fritidsforvaltningen

“Vi har de seneste tre år udviklet tilbuddet Ligevægt sammen med de mennesker, der kæmper med mad, krop og vægt i Kolding Kommune.

Baggrunden for designprojektet Ligevægt er en politisk opmærksomhed på et paradoks: Vi har aldrig vidst mere om overvægt og vægttab, end vi gør i dag. Samtidig har vi aldrig haft flere mennesker, der kæmper med høj vægt og spiseforstyrrelser i vores samfund. Ligevægt handler om at blive mødt som det hele menneske man er, og ikke blive stemplet ud fra, hvad man vejer, hvad man spiser osv. Vi har en neutral tilgang til vægt og arbejder derfor også på at skille vægt og identitet fra hinanden, så man ikke ER, hvad man VEJER. Ligevægt rimer således på anerkendelse, mangfoldighed og ligeværd.

I Kolding Kommune er det blevet tydeligt for os, at det ikke kun handler om de mennesker, der bøvler med mad, krop og vægt – for os er Ligevægt meget større end det og handler generelt om vores tilgang til sundhed og den måde mennesker forstår sig selv på.

Én ting er det arbejde, vi gør i kommunerne lige nu. Der er ingen tvivl om, at kovendingen i forhold til omgangen med vægt også fortjener et stærkt nationalt samarbejde – også blandt klinikere og forskere. Vi er derfor meget begejstrede for ”Ligevægt – en tværfaglig sammenslutning”. Jeres oplæg til kritisk drøftelse omkring omgangen med vægt har den helt rette timing. Vi glæder os til jeres arbejde og vores alles fortsatte samarbejde.”


Line K. Sidenius, Direktør Askovhus

August, 2020
Askovhus støtter helhjertet op om det vigtige budskab, der ligger i Ligevægt. Vi deler Ditte Priebes syn herpå, hvor ligevægt handler om, at man bliver mødt som det hele menneske man er, og ikke bliver vurderet ud fra hvad man vejer eller spiser. Askovhus har og støtter derfor en neutral tilgang til vægt samt arbejdet med at skille vægt og identitet fra hinanden”.


Anna-Marie Bloch Münster, Lægelig direktør, Sydvestjysk Sygehus
Claus Bogh Juhl, Professor, overlæge, Klinisk Endokrinologi, Sydvestjysk Sygehus

August, 2020
” På Sydvestjysk Sygehus bifalder og støtter vi tankerne bag Ligevægt. Sydvestjysk Sygehus har gennem flere år været Region Syddanmarks førende sygehus inden for fedmeoperationer. Derfor har vi set konsekvenserne af fedme og overvægt for det enkelte menneske og dennes familie, for sundhedsvæsenet og for samfundet som helhed. Vores erfaringer har vist, at et fokus som udelukkende tager afsæt i vægt og vægtreduktioner er for snævert til gøre op med udfordringerne omkring overvægt og fedme.

Sydvestjysk Sygehus lancerer i efteråret 2020 Det Syddanske Overvægtsinitiativ. Formålet med initiativet er at tilbyde en systematisk og fokuseret udredning og behandling af mennesker med overvægt og fedme. Med Det Syddanske Overvægtsinitiativ ønsker vi ligeledes at flytte ensidig fokus fra vægten til i højere grad at fokusere på manifeste eller truende sundhedsmæssige konsekvenser af overvægt og fedme.”